17 Mart 2016 Perşembe

Olağan /Olağan Dışı Denetim Açıklaması

1 1.  Kaç Türlü Denetim vardır?
a.      2 türlü denetim vardır
                                                    i.     Olağan Denetim
                                                  ii.     Olağan Dışı Denetim
    2. Bu denetimlerin belli bir periyodu var mıdır?
a.      Olağan Denetim: Senede 2 defa; 6 ayda bir olacak şekildedir.
b.     Olağan Dışı Denetim: Olağan Dışı durum; İhbar ve Şikâyet durumlarında yapılan denetim.
3 3.  Peki, bu denetimler her hangi bir form ile yapılabilir mi? Örneğin A4 kâğıdı ile yapılan denetim olur mu?
a.      Hayır… Her iki denetim de Kurum tarafından yani Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen Denetleme formları ile olmak zorundadır. Her iki form da en altta linkte mevcuttur…
4 4.  Aile Hekimliğinde Denetimlerle alakalı madde/maddeler nelerdir?
a.      5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu Denetim, Sorumluluklar ve Mal bildirimi Alt Başlığı 6ncı Maddesinde ‘Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülkî idare ve sağlık idaresinin denetimine tâbidir.’
b.     25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Yedinci Bölüm Kayıtların Tutulması ve Denetim alt bölümünün, Denetim Alt başlığının 33ncü maddesinin 1nci fıkrasında “Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir.’
c.      30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı R.G’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.) Üçüncü Bölüm Denetim, Sözleşmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi Alt Başlığının Denetim Başlıklı 11nci Maddesi 1nci Fıkrasında ‘Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29ncu (???? 29 mu ne 29 u J) maddesi hükmü çerçevesinde (aslında burası 33ncü madde olmalı fakat yönetmelik değişikliğinde burayı değiştirmeyi unutmuşlar J) olağandışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir.
   5.  Madde bu şekilde biraz karışık gibi daha da sadeleştirebilir misiniz?
a.      5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu Denetim, Sorumluluklar ve Mal bildirimi Alt Başlığı 6ncı Maddesinde ‘Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık (T.C SAĞLIK BAKANLIĞINI), ilgili mülkî idare (VALİ) ve sağlık idaresinin (HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ) denetimine tâbidir.’
b.     Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu), ilgili mülki idare amiri (VALİ) ve yerel sağlık idare amirleri (Halk Sağlığı Müdürlükleri) veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tâbidir. VALİ (denetim yapmaya yetkili amir), ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci (Halk Sağlığı Müdürlüğü, TSM/İlçe Sağlık Müdürlüğü)  veya soruşturmacı (Halk Sağlığı Müdürlüğü, TSM/İlçe Sağlık Müdürlüğü) da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurum (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) tarafından belirlenen denetleme formları (Rutin Denetim Formu/Olağandışı Denetim Formu) ile gerçekleştirilir.
  6.  Sadeleşince daha güzel oldu ama aklımız daha çok karıştı. Hani TSM,İlçe Sağlık vs.  amir değildi ?
a.      TSM /İlçe Sağlık Müdürlüğü amirimiz değil. Zaten bu madde de bunlar amirinizdir demiyor..
  7.  Ne diyor peki?
a.      Yönetmeliğin bu maddesini iyi anlamak gerek. Kısaca bu maddenin bize anlattığı
                                                    i.     Denetleme yetkisi kimdedir
                                                  ii.     Denetlemeyi kimler yapar…
  8. Yani?
a.      Denetleme yetkisi esasen VALİ ’dedir.
b.     Denetlemeyi ya VALİ kendisi yapar ya da görevlendirdiği kişiler. Görevlendirdiği kişiler de HSM, TSM, İlçe sağlık müdürü arasından olmak zorundadır.
  9. Yani daha da özetlersek?
a.      Kısaca madde şunu diyor. Denetimi esasen VALİ yapmalı fakat Vali’nin kendi gelip denetlemesini kimse beklemesin. Birini görevlendirir o kişi Vali adına işlem yani denetim yapar
   10. Daha da özetlersek?
a.     Yani yönetmelik maddesindeki denetim yapmaya yetkili amirden önce gelen cümle aslında şunu diyor. Vali’nin görevlendireceği kişiler burada yazan kişiler olmalıdır Burada yazmayan kişiler Valilik Olur’u olsa bile denetleyemez. Köyün muhtarı, Bakkal Hilmi, Hüsmen Ağa gelip de ‘ Bak benim valilik olurum var denetlemeye geldim’ diyemez.
1 11.En yalın hali ile özetlersek?
a.      Valilik Olur’u olmak kaydı ile bizleri,HSM, TSM/İlçe Sağlık denetleyebilir.

b.     Valilik Olur’u olsa bile HSM, TSM/İlçe Sağlık haricinde kimse denetleyemez
5 yorum:

  1. olağan dışı denetimlerde neden geldiniz diye sorabilme hakkımız varmı ve onlar cevap vermek zorundalarmı.bir çok yerde bunu bir mobbing aracı olarak kullanıyorlar.

    YanıtlaSil
  2. elinize sağlık. teşekkürler.

    YanıtlaSil
  3. elinize sağlık. teşekkürler.

    YanıtlaSil