25 Mart 2016 Cuma

Tek Birimli ASM,Farklı ASM'ye Vekalet Verebilir Mi?Tek Birimli ASM'lerde görev yapanların izin/rapor konusu hep sıkıntılı olmuştur. Daha önceden Müdürlükler farklı ASM'ye vekalete izin verirken Bakanlık'tan gelen görüş yazısı üzerine artık bu vekalete onay vermemektedir. Bu yüzden de tek birimli ASM'de görev yapanlar ya izin kullanmamakta ya da kesintiye razı olmaktadır.
Mevzuatımızda izinler ve vekalet konusu Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde geçmektedir. Yönetmeliğin 8nci Maddesinin 2nci Fıkrasında '‘Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulanır.

Şimdi bu maddeyi daha açıklayıcı hale getirelim;
1.  Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi: İzin/rapor  almak isteyen aile hekimi 

2. izinli veya raporlu olduğu süre içinde: izin ya da rapor aldığı zaman

3. 5nci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim: Burada bahsedilen 5nci maddeye bakacak olursak .'Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler’..Şimdi bu yönetmelik maddesini de daha da sadeleştirelim. Vekil olabilme şartı;
3.aTürkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili olacak yani daha basitçe anlatmak gerekirse Türkiyedeki herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun olacak, ya da yurtdışında okumuş ise diploması tescilli olacak.
3.b Bakanlığın öngördüğü eğitimi alacak..Yani Aile Hekimliği Eğitimlerini alacak (1nci aşama ve 2nci aşama eğitimler)
3.c Doktor olacak :D

4. anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulanır; Gelelim Kuru Fasulye Suda bekletmeden nasıl hızlı pişere..Öncelikle Dermason Fasulye alın en iyisi o daha sonra Düdüklü tencereye atın içine kemik de atarsanız (ilikli) hem çabuk pişer hem de çok leziz olur :D
Yemek molasından sonra asıl işimize geri dönelim. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi kelimesi ne yazık ki farklı ve yanlış algılanıyor. (Ben uygun görmedim onaylamıyorum, sen farklı ASM'den vekalet bırakmışsın onaylamam) 'müdürlükçe uygun görülmesi' nin türkçe meali;
4.a. Vekil alan Türkiyeki herhangi bir Tıp Fakültesinden Mezun mu? ya da Diploması tescilli mi?
4.b. Bakanlığın Öngördüğü Eğitimleri Almış mı ? (1ncı ve 2ncı Aşama Eğitimler)
4.c Doktor mu?
Özetle bu madde Müdürlüklere bu 3 durumu sorgulama ve bu 3 durumdan herhangi biri eksik ise red etme yetkisi vermiş. Bunun haricinde red etme yetkisi (özellikle ASM 'nin farklı olması nedeni ile red etme) yoktur.
Hatta vekalet alan kişi 3 maddedeki şartı taşıyor ise Özel Hastanede bile çalışan hekim olabilir. İlle de ASM'de çalışan Hekim olmak zorunda değil...
Özetle FARKLI ASM'ye VEKALET VERMENİN RED EDİLMESİNİ GEREKTİRECEK BİR DURUM MEVZUATTA YOKTUR.

Yapılması Gerekenler;
1. İzne çıkmadan en az 15 gün önceden IZIN DILEKCESI nı kendınıze uygun doldurup HSM ye yollayın
2. Büyük ihtimal red edecekler ve yerinize başka birini görevlendirecekler. Yerinize başka bir görevlendirme olduğunda kesinti olacağından kesinti iadesi için mahkemeye vermeniz gerekecek..Hiç yorum yok:

Yorum Gönder