10 Kasım 2016 Perşembe

Aktif ve İcap Nöbet Ücret Katsayıları


Peki Nöbet Ücretleri Nasıl Hesaplanıyor..
Branşa göre (uzman pratisyen ) Gösterge Rakamlarının, Maliye Bakanlığının belirlediği Aylık Katsayı * ile çarpımı sonucu BRUT TUTAR bulunur..Bu brüt tutardan binde 7,59 luk damga vergisi kesilir. Çıkan tutar ile kaç saat nöbet tutuldu ise o saat çarpılır ve net nöbet ücreti bulunur..
* T.C MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü '657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,093259) olarak belirlenmiştirİcap Nöbet Ücret KatsayılarıAktif Nöbet Ücret Katsayıları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder