28 Şubat 2017 Salı

Adi Ortaklık Yoksa Ayrı Ortaklık Var...T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.02.2017 tarih 48678239-120.03.10[119]-E.20634 Sayılı Aile Sağlık Merkezi Adına Mükellefiyet Tesisi Konulu yazısında “Diğer taraftan, aile hekimliği faaliyetinden elde edilen gelir ücret olarak kabul edilmekte olup söz konusu faaliyetin, Gelir Vergisi Kanununun 37, 52 ve 65 inci maddeleri kapsamında değerlendirilmeyeceği tabidir. Dolayısıyla, aile hekimlerinin aile sağlık merkezi adına adi ortaklık şeklinde mükellefiyet tesis ettirmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim” diyerek; gruplandırma için Adi Ortaklık kurulmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.
Bu durum da Gruplandırma için çalıştırılan personel; aynı ASM’de fakat ayrı ayrı hekimler üzerinden çalıştırılmalıdır. Aslında bu durum Kıdem Tazminatında yaşanan sorunları da ortadan kaldıracaktır. Zira ayrı ayrı hekim üzerinde çalıştırıldığı için kıdem tazminatı o hekim tarafından ödenecektir, ödenmeme durumunda ise o hekim sorumlu olacaktır.
Bunu daha net ifade etmek için Örnekle açıklayacağım Dr. Erşan KUNERİ ve Dr. Nevzat SARIBAŞ Taşımasuyu Toplum Sağlık Merkezi Bölgesinde Değirmendönmez Aile Sağlığı Merkezi 2 Hekimli bir ASM’de çalışan Doktorlardır. Bu ASM sınıfsız ASM iken B Grubu ASM olmak istemiş bu yüzden Temizlik Personeli ve Tıbbi Sekreter arayışına girmiştir. Bu arayış sonucu Şükriye DURU isimli temizlik Personeli ve Feyza ÖZDEMİR isimli tıbbi sekreter ile anlaşmak istemişler. Adi Ortaklık kuramayacaklarına göre Şükriye DURU ve Feyza ÖZDEMİR’ i nasıl çalıştıracaklar
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği EK-1’e Göre Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi haftalık asgari 10 saat temizlik personeli çalıştırmaktadır.’ Belgelendirmek kaydıyla ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmaktadır (aile hekimi başına haftalık 10 saat)’ Buna göre;
Dr. Erşan KUNERİ, Temizlik Personeli Şükriye DURU ile Tıbbi Sekreter Feyza ÖZDEMİR’ i günde 2 saat olmak üzere Haftada 10 saat çalıştıracaktır. Temizlik Personeli Şükriye DURU ile Tıbbi Sekreter Feyza ÖZDEMİR’ in tüm SSK işlemleri Dr. Erşan KUNERİ üzerinden yapılacaktır.
Dr. Nevzat SARIBAŞ, Temizlik Personeli Şükriye DURU ile Tıbbi Sekreter Feyza ÖZDEMİR’ i günde 2 saat olmak üzere Haftada 10 saat çalıştıracaktır. Tıbbi Sekreter Feyza ÖZDEMİR’ in tüm SSK işlemleri Dr. Nevzat SARIBAŞ üzerinden yapılacaktır.
Temizlik Personeli Şükriye DURU ile Tıbbi Sekreter Feyza ÖZDEMİR Taşımasuyu Toplum Sağlık Merkezine Bağlı Değirmendönmez Aile Sağlığı Merkezinde 2 ayrı işveren üzerinden çalışıyor görünecektir. Maaşı, SSK’sı, Kıdem Tazminatı, Aylık Muhtasar/Stopajı ayrı ayrı işveren üzerinden hesaplanacak ödemeler ayrı ayrı yapılacaktır.
Bu durumda Şükriye DURU ile Feyza ÖZDEMİR’ in ADİ ORTAKLIK ve AYRI ORTAKLIK durumunda hekimlere maliyeti ile ilgili tablodan da anlaşılacağı üzere ; 
A. 2 Hekimli ASM'de Ayrı Ortaklıkta Adi Ortaklığı veya Çalışanların tek hekim üzerinden bildirilmesine göre Hekim  başına 105 lira daha AZ kalmaktadır. 
B. Kıdem Tazminatı konusunda ise Ayrı Ortaklıkta 2 Hekim ayrı ayrı sorumluluk aldığı için bir hekimin ödememesi durumunda diğer hekimin sorumluluğu kalmamaktadır.

Özellikle 3 Hekimli Aile Sağlığı Merkezlerinde ADİ ORTAKLIK ve AYRI ORTAKLIK durumunda hekimlere maliyeti ile ilgili tablodan da anlaşılacağı üzere;
A. 3 Hekimli ASM'de Ayrı Ortaklıkta Adi Ortaklığı veya Çalışanların tek hekim üzerinden bildirilmesine göre Hekim  başına 542 lira daha FAZLA  kalmaktadır
B. Kıdem Tazminatı konusunda ise Ayrı Ortaklıkta 3 Hekim ayrı ayrı sorumluluk aldığı için bir hekimin ödememesi durumunda diğer hekimin sorumluluğu kalmamaktadır.

4 hekimli ve de daha fazla hekimli Aile Sağlığı Merkezlerinde ADİ ORTAKLIK ve AYRI ORTAKLIK durumunda hekimlere maliyeti ile ilgili tabloları TEK HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GRUPLANDIRMA KAR ZARAR TABLOSUNA göre karşılaştırabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder