22 Nisan 2016 Cuma

Maaşımız Nasıl Hesaplanır1. Ay. Vrg.Mat.: Tam açılımı Aylık Vergi Matrahıdır.Diğer bir adı da Gelir Vergisi Matrahıdır. 
Brüt Maaştan, SGK kesintilerini,Sendika Kesintisilerini ve Özel Hayat Sigortasını çıkardıktan sonra kalan tutardır.  
Bordro üzerinden inceleyecek olursak; Brüt Maaş kayıtlı nüfusa göre hesaplanan maaştır. (Cari gider, Gezici Sağlık Gideri, Sosyoekonomik gelişmişlik tazminatı DAHİL DEĞİLDİR)
Aylık Vergi Matrahı = Hesaba Esas Brüt Maaş  - (%9 Em.San. + %5 SSP+ Sendika)
Aylık Vergi Matrahı = 9.033,60 - (243,23+135,13+60,67)
Aylık Vergi Matrahı = 9.033,60 - 439,03
Aylık Vergi Matrahı = 8.594,57
Not: Memuriyete (Aile Hekimliğine Değil) Başlama senesi 2008 öncesi olanlarda %9 Em.Snd ve %5 SSP yerine sadece %16 Em Sand.Kesintisi vardır.
Kamu Dışı Aile Hekimlerinde ise Em Sand Kesintileri yoktur. Bunun yerine %14 SSK ve %1 İşsizlik Sigortası Kesintisi vardır. 
2. Küm.Vrg Mat.: Tam açılımı Kümülatif Vergi Matrahıdır. Kısaca Gelir Vergisi Matrahlarının toplamıdır. Bir önceki ay/ayların Aylık Vergi Matrahlarının toplamına eşittir. Her ay gittikçe artar Aralık Ayı sonunda sıfırlanır. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse;
Ocak Ayı Kümülatif Vergi Matrahı '0' dır. Çünkü bir önceki Ay Aralık ayıdır ve kümülatif vergi matrahı sıfırlanmıştır.
Şubat Ayı Kümülatif Vergi Matrahı ise Ocak Ayı Aylık Vergi Matrahıdır.
Mart Ayı Kümülatif Vergi Matrahı ise Ocak ve Şubat Aylık Vergi Matrahlarının toplamıdır. 
.
.
.
Aralık Ayı Kümülatif Vergi Matrahı ise Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım Aylarının Aylık Vergi Matrahları toplamıdır.

Bordro Üzerinden İnceleyecek Olursak;
Ocak Ayı Kümülatif Vergi Matrahı '0' dır.

Şubat Ayı Kümülatif Vergi Matrahı , Önceki Ay yani Ocak Ayı Aylık Vergi Matrahıdır. 

3. Sanal Kümülatif Vergi Matrahı: Bordroda görünmeyen ve Hangi gelir vergisi diliminde olduğumuzu gösteren ve buna göre gelir vergisi kesintisi hesaplanmasını sağlayan ana unsurdur. 
Bordroda yer alan ve aynı Ay'ın Ay.Verg.Mat ile KümVrgMat. toplamıdır ve varsa diğer maaş ödemelerinin toplamıdır.
Bordro üzerinden inceleyecek olursak;
Ocak Ay'ı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı=Aylık Vergi Matrahı + Kümülatif Vergi Matrahı

Ocak Ay'ı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı= 8.594,57+0
Ocak Ay'ı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı= 8.594,57

Şubat Ay'ı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı=Aylık Vergi Matrahı + Kümülatif Vergi Matrahı
Şubat Ay'ı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı = 8.635,56 +8.594,57
Şubat Ay'ı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı= 17.230,13

4. Gelir Vergisi: Her ay devlete ödediğimiz vergidir. Gelir vergisi hesaplanmasında sadece kayıtlı nüfusa göre ödemeler dahildir. Diğer ödemeler (Cari gider, Gezici Sağlık Gideri, Sosyoekonomik gelişmişlik tazminatı) DAHİL DEĞİLDİR. Toplam Kazancımızın 12.600 liraya kadar olan kısmı için %15; 12.600-30.000 arası için %20; 30.000-110.000 arası için %27; 110.000 üstü için ise %35 oranında vergi kesintisi olur. 

Gelir Vergisi Hesabı = (Aylık Vergi Matrahı * Vergi Dilimi Aralığına göre Oran(Sanal Kümülatif Vergi Matrahı Hangi Dilim Arasında ise o yüzdelik) - A.G.İ 

Bordro Üzerinden İnceleyecek Olursak;
Ocak Ayı Gelir Vergisi Hesabı
Ocak Ayı Aylık Vergi Matrahı = 8.594,57
Ocak Ayı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı = 8.594,57
Vergi Dilim Aralığı = %15 (12.600 den düşük olduğu için)
A.G.İ= 123,53
Ocak Ayı Gelir Vergisi = (8.594,57* %15)-123,53
Ocak Ayı Gelir Vergisi = 1.289,19-123,53
Ocak Ayı Gelir Vergisi= 1.165,66

Şubat Ayı Gelir Vergisi Hesabı
Şubat Ayı Aylık Vergi Matrahı = 8.635,56
Şubat Ayı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı = 17.230,13
Vergi Dilim Aralığı = Şubat Ayı Sanal Kümülatif Vergi Matrahı 12.600 ü aştığı için;
a. 17.230,13-12.600 = 4.630,13. Şubat Ayı Aylık vergi matrahının 4.630,13 lük kısmı %20 lik vergi diliminden hesaplanacaktır
b. 8.635,56 - 4.630,13 = 4.005,43 lük kısım da %15 lik vergi diliminden hesaplanacaktır
A.G.İ= 123,53
Şubat Ayı Gelir Vergisi = ((4.630,13*%20)+(4.005,43*%15)) - 123,53
Şubat Ayı Gelir Vergisi = (926,026+600,8145) -123,53
Şubat Ayı Gelir Vergisi= 1.403,31


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder